เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม > - > โรงต้นกำลังไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง
 
  แสดงหมวดย่อยใน " เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม " ทั้งหมด

 
 
Online Reading
Flip Reading
ชื่อเรื่อง โรงต้นกำลังไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง วัฒนา ถาวร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ประเภทหนังสือ Online eBooks
หมวดหนังสือ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
เลขเรียกหนังสือ -
รหัสหนังสือ 00001175
เลข ISBN 9748329259
ปีที่เข้าระบบ 2005-07-01
จำนวนหน้า 253 หน้า
จำนวนเล่ม 1 เล่ม  
เรียบเรียงขึ้นตามเนื้อหาหลักสูตรวิชา โรงต้นกำลัง ระดับ ปวส. ของกรมอาชีวศึกษา และของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และปรับให้เหมาะสมกับระบบผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้นำไปศึกษาอ้างอิงได้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เนื้อหาประกอบด้วยโรงต้นกำลังต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังเครื่องยนต์ดีเซล โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ และบทสุดท้ายกล่าวถึงหลักการด้านเศรษฐศาสตร์การผลิตโรงไฟฟ้า...
 
   
   เพื่อความสมบูรณ์ในการหนังสือออนไลน์ควรใช้ Acrobat Reader 8 หรือ Flash Player 9 ขึ้นไป
   
 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  107.22.48.243    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249